ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “Mixed methods in social science research”
ขยายเวลา ส่งต้นฉบับบทความเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เขียนอย่างไร...ให้ได้ตีพิมพ์” ภายใน 31 มกราคม 2561
สำนักวิจัยฯ ชวนฟัง

กิจกรรมล่าสุด

เกิดอะไรขึ้น

Plagiarism : ไม่รู้ไม่ได้แล้ว ตอนที่ 1
กิจกรรมการบรรยาย "Plagiarism : ไม่รู้ไม่ได้แล้ว" โดย นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม LRC1 ชั้น…
Plagiarism : ไม่รู้ไม่ได้แล้ว ตอนที่ 2
กิจกรรมการบรรยาย "Plagiarism : ไม่รู้ไม่ได้แล้ว" โดย นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม LRC1 ชั้น…
Plagiarism : ไม่รู้ไม่ได้แล้ว ตอนที่ 3
กิจกรรมการบรรยาย "Plagiarism : ไม่รู้ไม่ได้แล้ว" โดย นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม LRC1 ชั้น…
Plagiarism : ไม่รู้ไม่ได้แล้ว ตอนที่ 4
กิจกรรมการบรรยาย "Plagiarism : ไม่รู้ไม่ได้แล้ว" โดย นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม LRC1 ชั้น…
บรรยายหัวข้อ
สำนักวิจัยและพัฒนา ได้จัดบรรยาย "เขียนอย่างไร...ให้ได้ตีพิมพ์" โดยศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่สำนักวิจัยฯ ม.อ. จึดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่เล็งเห็นถึงความสำคัญและเกิดแรงจูงใจที่จะตีพิมพ์ผลงานวิจัยมากขึ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ ห้อง LRC1…
ลิงค์ด่วน
เฟสบุ๊คเพจ