สถิติการใช้งานเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday24
mod_vvisit_counterYesterday2
mod_vvisit_counterThis week33
mod_vvisit_counterLast week29
mod_vvisit_counterThis month106
mod_vvisit_counterLast month373
mod_vvisit_counterAll days83654

We have: 24 guests online
Your IP: 54.80.60.91
 , 
Today: พ.ย. 21, 2017
 
วัตถุประสงค์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2010 เวลา 10:28 น.
วิทยาลัยอิสลามศึกษามีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยเน้นเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม
2.คัดเลือกอาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตลอดทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ และบุคลากรพัฒนาตนเองทางด้าน
การทำผลงานทางวิชาการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
3. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
4. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
5. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
6. จัดสิ่งแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกและเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
7. ให้การบริการวิชาการด้านอิสลามทั้งในภาครัฐและเอกชน
8. วิจัยเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และหลักการที่ถูกต้องของอิสลาม
9. สร้างระบบบริหารและจัดการที่ดี
10. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารและจัดการ