อบรมการใช้สื่อออนไลน์ด้วย Google Apps & Social Media for Education

โครงการเรียนรู้ก้าวไกล KM
อบรมการใช้สื่อออนไลน์ทันสมัยด้วย Google Apps & Social Media for Education
วันพุธ ที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
................................................................................................

          - แบบสอบถามออนไลน์ก่อนเรียน  

          - การประยุกต์ใช้ Google Apps for Education
               1. คู่มือการใช้งาน  Google
               2. คู่มือการใช้งาน Gmail เบื้องต้น
               3. การใช้งาน Google Calendar
               4. คู่มือการใช้งาน Google Drive
               5. คู่มือการใช้งาน Google Plus
               6. คู่มือการใช้งาน Google Talk
               7. คู่มือการประชุมผ่านวีดีโอด้วย Google+ Hangout
               8. การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites
               9. การใช้งาน Google Docs
               10.คู่มือการทำแบบสอบถามออนไลน์โดย Google Doc
               11.คู่มือ google sketchup 8 ฉบับภาษาไทย

          - การประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อการเรียนการสอน (Facebook)
               1. วิธีสมัคร Facebook
               2. ตั้งค่า Profile ใน Facebook
               
3. วิธีตอบรับเพื่อนที่มาขอ Add เรา ใน Facebook
               4. วิธีโพสต์ข้อความใน Facebook
               5. แชทคุยกันสดๆ ใน Facebook
               6. ยกเลิกการรับอีเมล์จาก Facebook
               7. วิธีย่อ URL facebook ของเราให้จำง่าย
               8. Fan Page คืออะไร
               9. วิธีสร้างกลุ่ม (Group) บน Facebook
               10.แชร์ไฟล์บน Facebook Group ได้ 25 MB
 
              11.วิธีโพสต์รูปภาพใน Facebook
 
              12.อะไร ตรงไหน ที่เราต้องใช้บ่อยๆใน Facebook
 
              13.Wall (วอลล์) พื้นที่สำหรับโพสต์ข้อมูลใน Facebook

Joomla templates by Joomlashine