โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านกฎหมาย

โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านกฎหมายแก่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่สอง

บทละครวิทยุให้ความรู้ด้านกฎหมาย ภาษาไทย

   1. การกู้ยืม  >>   ภาษาไทย     ภาษามลายู
   2. การค้ำประกัน  >>   ภาษาไทย     ภาษามลายู  
   3. การเช่าซื้อ  >>   ภาษาไทย     ภาษามลายู
   4. ขายฝาก  >>   ภาษาไทย     ภาษามลายู
   5. สิทธิผู้ต้องหา  >>   ภาษาไทย     ภาษามลายู
   6. การประกันตัว  >>   ภาษาไทย     ภาษามลายู
   7. กฎหมายพิเศษ  >>   ภาษาไทย     ภาษามลายู
   8. การเยียวยา  >>   ภาษาไทย     ภาษามลายู

หนังสั้นให้ความรู้ด้านกฎหมาย

   1. ลูกหนี้มือใหม่

   2. คดีที่แตกต่าง

Joomla templates by Joomlashine