Vol 8, No 2 (2017)

Journal of Islamic Studies

วารสารอิสลามศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

Table of Contents

Articles

อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง
อับดุลรอนิง สือแต, นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน, ซาวาวี ปะดาอามีน
อับบาส หลับด้วง, ฮาริด เวชสิทธิ์, ธวัช นุ้ยผอม
อับดุลเลาะ อับรู, สุไลมาน อาแว
มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์, ชนิตา รักษ์พลเมือง, พรรณี บุญประกอบ, นิฟาริด ระเด่นอาหมัด
Farok Zakaria
Takuma Sugibayashi, Samsoo Sa-u
Abdul Kadir Ahmad, Muhammad Roflee Waehama, Asem Ash-shareef
د/ أحمد الهاشمي ., د/ رشدي طاهر .
حمدان داتو ., عبد الحليم عادي ., جنتا كيفاي .