วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ (สายตรง) 073-331305 โทรศัพท์ (สายภายใน) 073-313928-50 ต่อ 2210, 2216
โทรสาร 073-348726 Email: colislam@g.psu.ac.th , cispsu@gmail.com