Have any question? +66 7333 1305

ข่าวสารล่าสุด

ยึดมั่นในศาสนาของอัลลอฮฺ

ความหมาย “และพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดมั่นกับสายเชือกของอัลลอฮฺ (ศาสนาอิสลาม) และจงอย่าแตกแยกกัน (ในเรื่องศาสนา)”

ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน, อายะฮฺที่ 103

ศึกษาและเพิ่มพูนความรู้

ความหมาย “พระองค์ (อัลลอฮฺ) ทรงเป็นผู้แต่งตั้งเราะสูลคนหนึ่งขึ้นในหมู่ผู้ไม่รู้จักหนังสือจากพวกเขาเอง(นั่นคือมุหัมมัด) เขาจะอ่านอายาตต่าง ๆ ของพระองค์ให้พวกเขาฟัง และทำการอบรมพวกเขา และสอนคัมภีร์และความวิทยทานแก่พวกเขา และแท้จริง ก่อนหน้านี้พวกเขาอยู่ในความหลงผิดอย่างชัดแจ้ง”

ซูเราะฮฺอัล-ญุมุอะฮฺ, อายะฮฺที่ 2

ให้ความร่วมมือในสิ่งที่ดีงาม

ความหมาย “และพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรม และความยำเกรง และจงอย่าช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นบาปและเป็นศัตรูกัน และพึงยำเกรงต่ออัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺ คือผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษ”

ซูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ, อายะฮฺที่ 2

หลักสูตรของเรา

สาขาวิชาในแต่ละหลักสูตรของเราทั้งหมด

สาส์นจากคณบดี

การสรรเสริญทั้งมวลเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขออำนวยพรและความสันติสูงจงมีแด่ท่านนบีมุฮัมมัด บรรดาเศาะฮาบะฮฺ วงศ์วาน และผู้ดำเนินชีวิตตามแนวทางของท่านจนถึงวันสุดท้ายแห่งโลก
การที่ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ นับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในระดับหนึ่ง ถือเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่จะเก็บเกี่ยวองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดให้ จึงขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคน มีการวางแผนการจัดการตนเองให้เป็นระบบ เพิ่มความมุ่งมั่น มุมานะให้มากกว่าสมัยที่พวกเราศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขอให้มุ่งหวังในผลสัมฤทธิ์ให้มากกว่าหวังในผลสำเร็จ นักศึกษาจะต้องบริหารจัดการเรื่องเวลาทั้งเรื่องส่วนตัว การเรียนในชั้นเรียน และการทำกิจกรรมนอกชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สิ่งที่อยากฝากให้นักศึกษาพึงตระหนักในฐานะที่เป็นนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา คือ การดำรงตนอยู่ในกรอบของอิสลาม เป็นผู้นำทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะเป็นแบบอย่างและอุทิศตนเพื่ออิสลามและสังคมส่วนตัว จึงขอให้นำความรู้ที่ได้รับสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ

วิดิโอสารล่าสุด

ผศ.ดร.ไฟซ็อล หะยีอาวัง :: คุตบะฮฺวันศุกร์ 1-12-60

คุตบะฮฺวันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 โดย ผศ.ดร.ไฟซ็อล หะยีอาวัง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ ณ ศาลาละหมาด (มัสยิด) มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ------------------------------------------------ ดาวน์โหลด App icenter ได้ที่ Android : https://goo.gl/FwPwLB ------------------------------------------------ ติดตามเราได้ที่ เว็บไซต์ : www.icenter.or.th เพจ : www.facebook.com/icenter.or.th ยูทูป : https://goo.gl/vLarvv

อ.อายะห์ อิบนูอุมัร :: คุตบะฮฺวันศุกร์ 8-12-60

คุตบะฮฺวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 โดย อ.อายะห์ อิบนูอุมัร นักจัดรายการวิทยุ (รีซาละฮฺ เรดิโอ) ณ ศาลาละหมาด (มัสยิด) มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ------------------------------------------------ ดาวน์โหลด App icenter ได้ที่ Android : https://goo.gl/FwPwLB ------------------------------------------------ ติดตามเราได้ที่ เว็บไซต์ : www.icenter.or.th เพจ : www.facebook.com/icenter.or.th ยูทูป : https://goo.gl/vLarvv

ดร.อุสมาน ยูนุ :: ตัฟสีรสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ (ตอนจบ) 13-12-60

อรรถาธิบาย (ตัฟสีร) อัลกุรอาน สูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ (ตอนที่จบ) โดย ดร.อุสมาน ยูนุ อาจารย์วิทยาลัยอิสลามศึกษา ณ ศาลาละหมาด (มัสยิด) ม.อ.ปัตตานี วันพุธที่ 13 ธ.ค.60 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในวีดีโอ - ความหมายของ อายะฮฺที่ 3-7 เผยเเพร่โดย ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ดร.อาลี สาเมาะ :: ตัฟสีรสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ (ตอน 1) 13-12-60

สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ (ตอนที่ 1) โดย ชัยคฺ ดร.อาลี สาเมาะ อาจารย์วิทยาลัยอิสลามศึกษา ณ ศาลาละหมาด (มัสยิด) ม.อ.ปัตตานี วันพุธที่ 13 ธ.ค.60 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในวีดีโอ - ความหมายของ อายะฮฺที่ 1-2 เผยเเพร่โดย ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี

อ.อุสมาน ราษฎร์นิยม :: คุตบะฮฺวันศุกร์ 15-12-60

คุตบะฮฺวันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดย อ.อุสมาน ราฎร์นิยม อาจารย์วิทยาลัยอิสลามศึกษา ณ ศาลาละหมาด (มัสยิด) มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ------------------------------------------------ ดาวน์โหลด App icenter ได้ที่ Android : https://goo.gl/FwPwLB ------------------------------------------------ ติดตามเราได้ที่ เว็บไซต์ : www.icenter.or.th เพจ : www.facebook.com/icenter.or.th ยูทูป : https://goo.gl/vLarvv

ดร.อาลี สาเมาะ :: ตัฟสีรสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ (ตอน 2) 20-12-60

อรรถาธิบาย (ตัฟสีร) อัลกุรอาน สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ (ตอนที่ 2) โดย ชัยคฺ ดร.อาลี สาเมาะ อาจารย์วิทยาลัยอิสลามศึกษา ณ ศาลาละหมาด (มัสยิด) ม.อ.ปัตตานี วันพุธที่ 20 ธ.ค.60 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในวีดีโอ - เผยเเพร่โดย ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี

35+

อาจารย์

1200+

นักศึกษา

9+

หลักสูตร

15+

ประเทศ